Maemo a Litsela Tsa Lesotho
Ea tšoereng molepo e le Mookameli oa Setsi sa Litsela, Monghali Seboka A. Thamae o bua ka maemo a litsela tse kholo le tse ling tsa liqholotso tse tjametseng Setsi tokisong ea litsela.
“Quality Roads, Improving connectivity”
© 2022 Roads Directorate